top of page
hanger_edited.jpg

F A I R Y SENSE

Good to know

Meer info: Welkom

RETOURNEREN

De kleine lettertjes

Was je bestelling niet wat je ervan verwachtte? Geen probleem je krijgt 14 dagen retourtijd onder de voorwaarden die we hieronder opsommen.

  Voorwaarden retourneren 

 • Stuur binnen de 7 dagen na ontvangst een mail naar Fairy-sense@hotmail.com zodat wij op de hoogte zijn van je retour. LET OP, dit is een belangrijke stap zonder melding verwerken wij geen retour.

 • Je kan je pakje BINNEN de 14 kalenderdagen retouren op volgend adres: J.Huysmanslaan 21,1651 Lot, België 

 • Je draagt zelf de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de retourzending bij ons aankomt. De verzendkosten om uw bestelling terug te sturen zijn voor EIGEN kost. Ongefrankeerde retourneringen zullen wij niet aannemen. 

 • Kleding en dergelijke is niet gebruikt geweest voor andere doeleinden, zoals fotoshoot, een evenement,...

 • Gelieve de producten te retourneren in de originele verpakking.

 • Zodra wij je retour ontvangen hebben  en deze goedkeuren storten wij het geld terug op de rekening waar de bestelling mee gebeurd is. OPGELET terugbetaling exclusief verzendkosten

 • Elk artikel wordt nauwkeurig gecontroleerd. Een artikel dat beschadigd, bevuild, gebruikt, geparfumeerd of sporen van make-up bevat, kan NIET worden terug gestuurd of terug betaald worden.

 • Juwelen kunnen helaas niet geretourneerd worden omwille van hygiënische redenen.

 • Artikelen in sale kunnen niet omgeruild worden.


Meer info: Retourbeleid

HOE RETOURNEREN

Alles wat je moet weten.

 • Lees eerst goed ons retour begeleid zodat het retourneren probleemloos verloopt.

 • Meld je retour door een mail te sturen naar fairy-sense@hotmail.com

 • Wacht op onze goedkeuringsmail en ontvang binnen de 24 uur een retour formulier. 

 • Vul het retour formulier in en steek deze in de originele verpakking met de producten die je wil retourneren.

 • Stuur de retour op naar het opgegeven adres in het retour formulier.

 • Terugbetaling volgt na controle van de items. Deze terugbetaling kan je binnen de 14 dagen verwachten. 

Meer info: Retourbeleid

ONS VERZENDBELEID

Hoe we het doen

Voor de verzending werken we met Bpost.

Je pakje wordt max. 2 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. 

Zodra zij het pakje ontvangen zal je van hen ook een bevestiging ontvangen via mail. Daarbij ontvang je ook een Track & trace code, zodat je de status van het pakje steeds kan raadplegen. Check zeker en vast ook je spambox!

Indien u wenst is een afhaling ook mogelijk, deze optie is gratis (te Sint-Pieters-Leeuw). Als u graag voor deze optie gaat, stuurt u een privé bericht via facebook of instagram. 

Pakje na 10 dagen nog steeds niet ontvangen? Waarschijnlijk liep er iets mis, stuur ons gerust een berichtje, we lossen het graag op! 

F A I R Y Sense is niet verantwoordelijkheid voor vertraging die een pakket oploopt bij het postorder verwerkingsbedrijf. 

Meer info: Verzendbeleid

VERKOPEN JULLIE OOK CADEAUBONNEN? 

Yes! Ons assortiment van cadeaubonnen bestaat uit verschillende bedragen. Deze vind je bij "Winkel" selectie "Cadeaubonnen". Onze cadeaubonnen zijn één jaar geldig. Je kan de cadeaubon spenderen op alle collecties en sale items en deze is geldig op onze webshop/facebook/instagram. Let wel op ons systeem werkt als volgt: 1 unieke code, kan 1x gebruikt worden. Dit wil zeggen dat de cadeaubonnen niet gesplitst kunnen worden op verschillende aankopen, maar wel in zijn geheel moet gespendeerd worden. Indien er een retour gebeurd waarbij betaald werd met een cadeaubon,  dan wordt deze niet teruggestort. We geven dan een cadeaubon met hetzelfde bedrag.

Meer info: Tekst

PRIVACY BELEID

 F A I R Y SENSE

Je kunt ons je gegevens toevertrouwen

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel voor volgende doeleinde gebruikt worden: het verwerken van bestellingen, de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, versturen van nieuwsbrieven, reclame of marketingdoelen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven. De klant zelf is verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn persoonlijke login-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. 

Deze website maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen en te analyseren hoe de klanten de site gebruiken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid. De klant heeft steeds de mogelijkheid om zijn gegevens in te kijken en aan te passen.


AANPASSEN

Meer info: Privacybeleid
BC1C71DD-8079-4678-8AFE-ECE694B319A9.jpe

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Naam: Fairy Sense

BTW-Nummer: BE0760.577.394

E-mail: fairy-sense@hotmail.com

Artikel 1 Bepalingen

a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en de koper.
b) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de  Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit niet het geval is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

c). Indien de overeenkomst via de site wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst via de site wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager (per mail).
d) Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fairy Sense niet. Fairy Sense is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Fairy Sense is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. Fairy Sense kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 3 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen en/of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit altijd apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 4 Betaling

De betaling van de bestelde goederen dient te gebeuren op moment van de bestelling. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om te betalen: 

- Bancontact

- VISA

- Overschrijving op bankrekening: BExxxxxxxxxx

Artikel 5 Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad sterkt. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikelen besteld via onze webwinkel worden enkel geleverd in België en zullen pas gemaakt en/of verzonden worden nadat de betaling op onze rekening is gekomen. Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden. Hierop wordt de bestelling geannuleerd, de klant krijgt de eventueel door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de vervoerskosten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de eerste zeven dagen na ontvangst van het product worden gemeld bij Fairy Sense.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Fairy Sense was geboden.

Indien gewenst kan u steeds de goederen komen afhalen, dit zal worden besproken tussen Fairy Sense en de Klant.

Artikel 6 Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Fairy Sense.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, binnen de 7 kalenderdagen, Fairy Sense op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Fairy Sense heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Fairy Sense. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Terugbetalingen zijn exclusief verzendkosten die door de klanten werden betaald.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Fairy Sense zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Fairy Sense alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Fairy Sense op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Fairy Sense wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Fairy Sense geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Fairy Sense betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

De goederen die onderhevig zijn aan uitverkoop.

Artikel 7 Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Fairy Sense en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Fairy Sense zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, verliezen van pailletten/glitters/knopen, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Het kan zijn dat je product na verloop van tijd slijtage vertoont en deze valt niet onder onze garantie. 

Artikel 8 Privacy

Fairy Sense doet er alles aan om de privacy van onze klanten te beschermen. We weten dat u zich zorgen maakt over de manier waarop uw informatie wordt gebruikt en gedeeld en we waarderen uw vertrouwen dat we dit zorgvuldig en verstandig zullen doen. De volgende kennisgeving beschrijft ons privacy beleid. We zullen deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan anderen.

 We verzamelen anonieme cookie-informatie over de sitepagina's en items die u bekijkt. Dit wordt niet gebruikt met persoonlijk identificeerbare informatie (zoals de naam en het adres dat u ons geeft bij het plaatsen van een bestelling), maar als verzamelde informatie (groepsinformatie) die ons helpt meer te weten te komen over hoe mensen onze site gebruiken en erop reageren. We slaan informatie op over de items die u aan uw winkelwagentje toevoegt, zodat uw selecties voor uw winkelwagentje niet verloren gaan tussen bezoeken, maar niet weten wie de artikelen in de winkelwagen heeft geplaatst, tenzij u een bestelling verzendt.
Wanneer u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres nodig, zodat we u kunnen verwerken en contact met u kunnen opnemen over de bestelling en u informatie kunnen sturen die van belang is. Dit stelt ons in staat uw bestellingen en verzoeken om teruggave te verwerken en te vervullen.

About Body

Meer info: Over
bottom of page